logotypy

logo projektu

Kontakt

Biuro Projektu

Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice
ul. Łukasiewicza 6
38-300 Gorlice
Tel/fax 18 3537766
e-mail: zeasgor@poczta.onet.pl


Kadra Projektu :

Koordynator projektu z ramienia Beneficjenta:

mgr Barbara Wiatr
e-mail: zeasgor@poczta.onet.pl
tel.kom: 511665196


Kierownik projektu:

mgr Beata Kraus
e-mail : betikraus@op.pl
tel.kom: 608388917


Koordynator w woj. małopolskim:

mgr Barbara Nowakowska – Mossór
e-mail: bmossor@op.pl
tel. kom: 604601271


Koordynator w woj. podkarpackim:

mgr Anna Lubaś
e-mail : alk@op.pl
tel.kom: 608350998


Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji produktu:

dr Renata Filipowicz
tel.kom: 501587336


Specjalista ds. promocji:

mgr Łukasz Wiatr
e-mail: lukaszwiatr@gmail.com
tel. kom.: 666267696


Pracownicy Politechniki Krakowskiej:

dr inż. Estera Michnowska
Politechnika Krakowska
Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
ul. Warszawska 24
tel. 12 628 30 39
mail: emichnow@pk.edu.pl

dr inż. Piotr Suryło
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
mail: pesur@chemia.pk.edu.pl

dr hab. inż. Anna Kumaniecka
Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Instytut Matematyki
tel. 12 628 29 61 lub 12 628 29 80
mail: pukumani@cyfr-kr.edu.pl

dr inż. Andrzej Osak
Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Instytut Fizyki
tel. 12 628 25 80
mail: aosak@pk.edu.pl

© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice