logotypy

logo projektu

Galeria


Gmina Gorlice laureatem konkursu „Na wyzwania - rozwiązania” >>Obóz naukowy uczniów z Kwiatonowic w Warszawie >>Zajęcia z matematyki na Politechnice Krakowskiej dla uczniów z Gimnazjum w Warzycach >>Zajęcia z fizyki na Politechnice Krakowskiej dla uczniów z Gimnazjum w Jaszczwi >>Zajęcia z chemii na Politechnice Krakowskiej dla uczniów z Gimnazjum w Warzycach >>Zajęcia z chemii na Politechnice Krakowskiej dla uczniów z Gimnazjum w Jaszczwi >>Zajęcia z chemii na Politechnice Krakowskiej dla uczniów z Gimnazjum w Kobylance >>Zajęcia z fizyki na Politechnice Krakowskiej dla uczniów z Gimnazjum w Klęczanach >>Zajęcia z chemii na Politechnice Krakowskiej dla uczniów Gimnazjum w Dominikowicach >>Zajęcia z fizyki i chemii - Zespół Szkół w Stróżówce >>Zajęcia z fizyki na Politechnice Krakowskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Osobnicy >>Zajęcia z fizyki na Politechnice Krakowskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Bystrej >>Zajęcia z chemii na Politechnice Krakowskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Bystrej >>Zajęcia z matematyki na Politechnice Krakowskiej - Zespół Szkół w Kobylance >>Zajęcia z matematyki (grupy 2) w Zespole Szkół w Kobylance >>Zajęcia z matematyki (grupy 1) w Zespole Szkół w Kobylance >>Zajęcia w elektrowni wodnej w Niedzicy - uczniowie Zespołu Szkół z Wierzchowisk >>Zajęcia z matematyki na Politechnice Krakowskiej - Gimnazjum Wierzchowisko >>Zajęcia z fizyki na Politechnice Krakowskiej - Gimnazjum Wierzchowisko >>Zajęcia projektowe z chemii w oczyszczalni ścieków - Gimnazjum w Wierzchowisku >>Zajęcia projektowe z chemii w Gimnazjum w Kluczach oraz na Politechnice Krakowskiej >>Zespół Szkół w Kwiatonowicach na Politechnice Krakowskiej >>Zajęcia projektowe grupy chemicznej z Warzyc >>Zajęcia projektowe grupy ze Święcan na Politechnice Krakowskiej >>Zajęcia projektowe na Politechnice Krakowskiej - uczniowie z Jaszczwi >>Zajęcia projektowe grupy chemicznej w Gołaczewach >>Wycieczka na Politechnikę Krakowską - grupa "chemików" z Gołaczew >>Spotkanie z dyrektorami i wójtami gmin Klucze i Wolbrom >>Spotkanie z dyrektorami i wójtami z województwa podkarpackiego w Warzycach >>Prezentacja projektu "Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych" podczas posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej >>

Szkolenie nauczycieli przez pracowników UMCS z Lublina >>
Inauguracja projektu >>© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice