logotypy

logo projektu

Aktualności

Konferencja inaugurująca projekt

6 listopada 2010 roku w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka Jakość Systemu Oświaty.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska oświatowego Małopolski i Podkarpacia – przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

W czasie konferencji przedstawiono uczestnikom cele i genezę projektu oraz szczegółowo zaprezentowano założenia i działania w ramach projektu,wyjaśniając zasady uczestnictwa szkół i uczniów w projekcie.

Ważnym punktem spotkania było omówienie przez dr hab. Ryszarda M. Janiuka oraz dr Małgorzatę Sitarczyk - pracowników UMCS w Lublinie zagadnień dotyczących metod diagnozy zdolności i poznawania uczniów uzdolnionych. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali pakiet materiałów informacyjnych. Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że projekt odpowiada na ważne potrzeby oświaty i zadeklarowali zainteresowanie udziałem w realizacji działań projektowych.

Do pobrania :

  1. Program konferencji inaugurującej projekt
  2. Program konferencji inaugurującej projekt
  3. Prezentacja I - Informacje o projekcie
  4. Prezentacja II - Strategia wdrażania projektu
  5. Prezentacja III - Diagnoza zainteresowań naukami ścisłymi
  6. Relacja Telewizji Gorlice z inauguracji projektu
© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice