logotypy

logo projektu

Aktualności

Poztywna opinia Krajowej Sieci Tematycznej

Informujemy, iż 25 lutego b.r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze edukacja i szkolnictwo wyższe, podczas której została zaprezentowana nasza strategia wdrażania projektu innowacyjnego, a także przedstawiona ocena eksperta.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że strategia została pozytywnie zaopiniowana przez członków Krajowej Sieci Tematycznej i przekazana do akceptacji Ministerstwu Edukacji Narodowej.Opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego

W styczniu Zespół ds. Produktu oraz Zespół Zarządzający odbył spotkania robocze, podczas których opracowywano strategię wdrażania projektu innowacyjnego. Pracowano w kilku zespołach tematycznych.
W efekcie kilkunastodniowej pracy powstał produkt finalny składający się z następujących elementów :

Opracowana strategia została przedłożona do oceny przez niezależnego eksperta powołanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą.Szkolenie dla nauczycieli

W grudniu odbyło się 32 – godzinne szkolenie pt. „ Praca metodą projektu na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik ICT ” dla nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia z uczniami. Szkolenie odbyło się w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej i prowadzone było przez kadrę naukową z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina.

Kurs składał się z trzech modułów tematycznych :

1. Metoda projektu edukacyjnego / 12 godz./ - dr Elwira Samonek - Miciuk

2. Motywacja w edukacji szkolnej / 6godz./ – dr hab. Maciej Janiuk

3. E - learning – kształcenie na odległość / 6 godz./ - dr Jacek Dymara

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. Ponadto zadaniem kursantów było opracowanie przykładowego przedmiotowego lub interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego. Szkolenie to było również doskonałą okazją do poznania się wszystkich pracujących w projekcie nauczycieli.Nauczyciele pracujący w projekcie

Informujemy, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice 56 nauczycieli z terenu województwa małopolskiego oraz podkarpackiego zostało wyłonionych do prowadzenia zajęć z matematyki, fizyki oraz chemii z uczniami zakwalifikowanymi do projektu. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2011 roku i odbywać się będą na terenie szkół objętych projektem.Strona 1 2 3 4 5 6 7
© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice