logotypy

logo projektu

Aktualności

Politechnika, uczelnią w projekcie

Informujemy, iż Politechnika Krakowska od września b.r. będzie uczelnią, na której prowadzone będą zajęcia z chemii, matematyki oraz fizyki dla uczniów objętych projektem. Uczniowie z poszczególnych szkół od września 2011 roku do grudnia 2012 roku trzykrotnie wezmą udział w 5-cio godzinnych zajęciach na uczelni prowadzonych przez pracowników naukowych. Zajęcia na uczelni będą miały przede wszystkim charakter zajęć laboratoryjnych oraz warsztatowych.

Uczelnia została do projektu wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 12.04.2011.


Informacja o obozach w Warszawie

W dniach 01 lipiec do 05 sierpnia 2011 roku zorganizowanych zostanie siedem 6-cio dniowych turnusów obozu naukowego w Warszawie. W obozie wezmą udział wyłącznie uczniowie objęci projektem. Młodzież podczas pobytu uczestniczyć będzie trzykrotnie w zajęciach w Centrum Kopernika. Ponadto zwiedzi Muzeum Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Wilanów, Łazienki itp.
Organizacją obozów zajmować się będzie Biuro Podróży „ Marena ” z Gorlic.
Poniżej podajemy terminy turnusów oraz szkoły biorące w nich udział:
I turnus: 01lipiec – 06 lipiec 2011 - 45 uczniów z gminy Gorlice: Dominikowice i Szymbark.
II turnus: 06 lipiec – 11 lipiec 2011 - 45 uczniów z gminy Klucze: Klucze.
III turnus: 11 lipiec – 16 lipiec 2011 - 45 uczniów z gminy Wolbrom: Wierzchowisko, Gołaczewy, Dłużec, Zarzecze.
IV turnus: 16 lipiec – 21 lipiec 2011 - 40 uczniów z gminy Jasło: Osobnica, Szebnie, Warzyce.
V turnus: 21 lipiec – 26 lipiec 2011 - 40 uczniów z gminy Jedlicze – Jaszczew, z gminy Tarnowiec – Tarnowiec, z gminy Skołyszyn – Święcany.
VI turnus: 26 lipiec – 31 lipiec 2011 - 40 uczniów z gminy Gorlice: Ropica Polska, Stróżówka, Zagórzany.
VII turnus: 31 lipiec – 05 sierpień 2011 - 45 uczniów z gminy Gorlice: Bystra, Klęczany, Kobylanka.Zajęcia w szkołach objętych projektem

     Od kwietnia rozpoczęły się zajęcia w szkołach objętych projektem. W każdej szkole powstały grupy tematyczne z matematyki, fizyki oraz chemii, w skład których weszli uczniowie wyłonieni w badaniach diagnostycznych. Każda grupa liczy 10 uczniów.
     Przed przystąpieniem do zajęć odbyły się w szkołach spotkania informacyjne dla rodziców. Zostali oni zapoznani z założeniami oraz działaniami projektu. Przedstawiono im również opracowaną strategię wdrażania projektu. Aby uczeń mógł zostać beneficjentem projektu, rodzice wypełnili dokumenty rekrutacyjne.

Strona 1 2 3 4 5 6 7
© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice