logotypy

logo projektu

Finał kokursu
"Od projektu do patentu"


12.12.2012 roku w Krakowie odbył się finał konkursu „Od pomysłu do patentu”. Jury w składzie :

dr inż. Estera Michnowska - przewodnicząca

dr inż. Andrzej Osak – członek

dr hab. inż. Anna Kumaniecka – członek

dr inż. Piotr Suryło – członek

oceniło wszystkie 15 zakwalifikowanych do finału projektów. Po burzliwej naradzie ogłoszono wyniki :

I miejsce – projekt „Poduszkowiec” – Gimnazjum w Ropicy Polskiej, autorzy: Przemysław Piecuch, Tomasz Tabor, opiekunowie : Teresa Szarowicz, Grzegorz Mazur, Marta Kmak;

II miejsce (egzekwo) - Projekt „Co foka widziała” - Zespół Szkół w Stróżówce, autor: Łukasz Tokarski, opiekun : Marzena Tenerowicz

Projekt „Owocowe ogniwa” – Zespół Szkół w Dominikowicach, autor: Przemysław Przybyło , opiekun : Bogusław Oleszkowicz

III miejsce - Projekt „Wstęga Mobiusa” – Zespół Szkół w Dłużcu, autorzy: Klaudia Kawula, Justyna Kafel, opiekun : Anna Świerczek - Mól

Projekty zakwalifikowane do finału konkursu - "Od projektu do patentu"


Komisja konkursowa po burzliwych naradach zakwalifikowała do finału 15 projektów. Oto one:

Projekty zaprezentowane zostaną podczas gali finałowej , która odbędzie się 12 grudnia o godzinie 10 w Sali konferencyjnej Kotłownia na terenie Politechniki Krakowskiej.

Program finału konkursu "Od pomysłu do patentu"

9.30 - Przybycie finalistów i przygotowanie swoich prezentacji

10.00 - Rozpoczęcie konkursu, powitanie gości,

10.15 - 12.00 - Prezentacja finałowych projektów

12.00 - 12.40 - Przerwa, obrady Jury

12.40 - 13.30 - Ogłoszenie wyników,nagrodzenie zwycięzców

13.30 - 14.15 - Podsumowanie I etapu projektu

14.15 - Obiad

Finaliści konkursu proszeni są o przybycie do auli punktualnie na godzinę 9:30 w celu przygotowania i sprawdzenia swojego pokazu. Podczas finału uczelnianego finaliści konkursu przedstawiają wyniki swojej pracy w formie max 10 min. publicznej prezentacji, demonstrującej doświadczenie konkursowe, pokaz itp.

Podczas prezentacji możliwe jest też wyświetlanie dodatkowej prezentacji z komputera, jeśli takie wspomaganie jest przydatne (np. w przypadku omawiania przeprowadzonych obserwacji astronomicznych, doświadczeń, których przeprowadzenie zajmuje dłużej niż przydzielone 10 min., itp.). Przestrzeganie limitu 10 min. jest absolutnie konieczne – bardzo prosimy o wcześniejsze przećwiczenie prezentacji i pomiar jej czasu! Uczniowie prezentują prace samodzielnie, tj. bez udziału nauczyciela.

Do Krakowa przyjeżdżają 3-osobowe delegacje uczniów z poszczególnych szkół biorących udział w projekcie oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.

Grupy, których projekty nie przeszły do finału przygotowują plakaty prezentujące projekt i przywożą je do Krakowa.

III sesja naukowa


Ostatnia z cyklu sesja naukowa odbyła się 6 grudnia na terenie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Tym razem oprócz uczniów i nauczycieli ze szkół ze Stróżówki, Kwiatonowic, Klęczan, Dominikowic, Kobylanki, Warzyc, Osobnicy oraz Tarnowca w sesji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych szkół biorących udział w projekcie. Sesję uświetnił również swoją obecnością Wicekurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Program sesji był podobny do poprzednich. Uczniowie zaprezentowali swoje projekty, zostały przedstawione założenia projektu wraz z produktem finalnym. W panelu dyskusyjnym wypowiadali się zarówno przedstawiciele samorządów oraz Kurator, którzy zgodnie stwierdzili, iż dzięki temu projektowi uczniowie nabędą nowych umiejętności, które pomogą im potem wybrać dalsze kierunki kształcenia. Niewątpliwie wartością dodaną jest nawiązanie współpracy między szkołami z dwóch województw.

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich sesji uczestnicy mieli możliwość, oprócz dyskusji ,wzięcia udziału tym razem w zajęciach w Obserwatorium w Jaśle oraz zwiedzili najnowocześniejsze w województwie ujęcie wody w Jaśle.
Sesja naukowa w Bóbrce


Jednym z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu są 3 sesje naukowe, których celem jest upowszechnienie projektu realizowanego w ramach POKL, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących realizacji zajęć metodą projektów interdyscyplinarnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. W sesjach udział wezmą przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie oraz Politechniki im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, a także przedstawiciele szkół oraz uczelni zainteresowanych realizacją w przyszłości projektu.

21 listopada odbyła się pierwsza z trzech sesji naukowych zorganizowana w  Muzeum Nafty i Gazu w Bóbrce. Wzięli w niej udział reprezentanci szkół z Ropicy Polskiej, Bystrej, Szymbarku , Zagórzan, Jaszczwi, Święcan oraz Szebni, a także przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Ponadto udział w sesji wzięli nauczyciele szkół z terenu powiatu gorlickiego oraz jasielskiego, którzy zainteresowani są wdrożeniem w przyszłości projektu w swoich placówkach.

Podczas sesji uczniowie zaprezentowali projekty realizowane w szkołach. Przedstawiono założenia projektowe oraz zaprezentowano produkt finalny powstały w wyniku realizacji projektu. Pani dr inż. Estera Michnowska koordynator projektu z ramienia uczelni omówiła działania realizowane na Politechnice. Odbył się również panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele Beneficjenta odpowiadali na pytania dotyczące projektu. Wysłuchali również cennych uwag, które mogą przyczynić się do modyfikacji produktu finalnego.

Był również czas na zwiedzanie muzeum oraz udział w lekcji dotyczącej ropy naftowej. Ponadto uczestnicy sesji zwiedzili Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, gdzie wzięli udział w warsztatach zdobienia szkła.
Sesja naukowa w Krakowie


28 listopada odbyła się druga sesja naukowa. Tym razem gościliśmy na Politechnice Krakowskiej. Wzięli w niej udział uczniowie ze szkół z gminy Wolbrom i Klucz, którzy zaprezentowali swoje projekty. Ponadto Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał zaprezentował uczelnię oraz przedstawił korzyści kształcenia młodych ludzi na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW.

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Piotra Zielińskiego pt. „Fizyka muzyki”. Ponadto zwiedzono Instytut Inżynierii i Chemii Organicznej.

W sesji wzięli również udział nauczyciele ze szkół z powiatu olkuskiego , którzy wysłuchali informacji o projekcie oraz jego produkcie finalnym.

Strona <1 2 3 4 5 6 7
© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice